sv

Prislista för år 2024:

66 €/h/grupp

Tillägg för varje påbörjad halvtimme 10 € (t.ex. 1,5 h 76 €, 2 h 86 €)

Promenadturernas maximiantal per grupp är 25 personer. Om deltagarantalet överstigs beställs två guider eller eGuideföreningen eller den enskilda guiden har inte varken skade- eller ansvarsförsäkring för kunderna."nligt överenskommelse med guiden.

Guideföreningen eller den enskilda guiden har inte varken skade- eller ansvarsförsäkring för kunderna."